Thông báo Bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty cp Đầu tư và bê tông Thịnh Liệt

In

DaugiataisanThông báo Bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty cp Đầu tư và bê tông Thịnh Liệt do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nắm giữ

 

Tải tài liệu tại đây

 

KQ ThinhLiet

Thong tin dang bao va web-1

 

Thong tin dang bao va web-2

 

Dau gia Thinh Liet-1

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: